DORIS - Dezvoltare, Orientare, Responsabilizare,
Implicare, Succes

PROIECT PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR
- ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

BENEFICIAR: C.N.” Nicolae Titulescu ”Pucioasa

Titlul subproiectului: „DORIS - Dezvoltare, Orientare, Responsabilizare, Implicare, Succes”

Acord de grant SGL/RIII/ 933 din 11.11.2020

Începând cu 11.11. 2020 C.N.”Nicolae Titulescu” a devenit beneficiarul unui grant în cadrul Rundei III a Schemei de Granturi pentru licee a Proiectului ROSE- ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT.

ROSE- este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul este finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a fost și va fi implementat de către Ministerul Educației și Cercetării pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022.

Proiectul ROSE al CNNT –”DORIS- Dezvoltare, Orientare, Responsabilizare, Implicare, Succes” are ca obiectiv dezvoltarea și implementarea unui program educațional remedial și de pregătire suplimentară pentru 140 elevi din clasele IX-XII, adaptat nevoilor și intereselor elevilor, pe o perioadă de 2 ani, in vederea creșterii rezultatelor școlare ale elevilor și a ratei de promovare a examenului de Bacalaureat. Există posibilitatea ca activitatea proiectului să se prelungească cu încă un an.

Activitatile din Proiect vizează:

 • Programe de învățare remediale. Proiectul își propune să îmbunătățească activități de pregătire suplimentară la Matematică, Limba și literatura română, Istorie, Biologie și Geografie, pentru elevii clasei a XII a și îmbunatatirea rezultatelor la limba română și matematică pentru elevii claselor IX-XI;
 • Activităţi de consiliere pe teme de autocunoaștere și dezvoltare personală;
 • Organizarea de vizite de documentare la universităţi şi la agenţi economici, în scopul creșterii interesului elevilor de a-și continua studiile după absolvirea liceului. Vizitele vor fi urmate de dezbateri, privind opțiunea pentru un traseu profesional;
 • Organizarea de excursii tematice;
 • Activități de orientare școlară și profesională, ședințe de consiliere individuală/de grup pentru motivarea elevilor în îndeplinirea sarcinilor și în participarea activă la ore, pentru combaterea segregării școlare pe diverse criterii și pentru nesiguranță manifestată de elevi în alegerea facultății;
 • Organizarea unor activități extracurriculare (ateliere de lectură, de creație, de cetățenie democratică, ateliere de voluntatiat),competiții interdisciplinare pe teme de istorie, geografie, limbi straine, aplicații digitale, orientare turistică care să crească motivația elevilor pentru învățare și recompensarea cu premii;
 • Dotarea cu echipamente moderne pentru desfășurarea activităților din cadrul proiectului (ore remediale, ateliere de dezvoltare personală, ateliere de lucru, concursuri școlare).
 • Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi 140 elevi ai Colegiului Naţional ‘’Nicolae Titulescu’’ din Pucioasa, din clasele IX-XII, repartizați astfel:
  • AN I - 70 de elevi;
  • AN I - 70 de elevi;

Echipa de implementare a Proiectului DORIS va fi formată din 14 profesori de specialitate care vor efectua şedinţe remediale: 3 profesori de matematică, 4 profesori de limba și literatura română, 3 profesori de istorie, 2 profesori de biologie și 2 profesori de geografie.

Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.

Mai multe detalii sunt disponibile la adresele de mai jos.

Manager de proiect

director Victoria VOICU