Spatiul scolar are instalatia termica proprie refacuta, tamplarie (usi si ferestre) noi, de  termopan; lucrarile  de reabilitare au fost posibile prin program guvernamental –  300000 RON, 2007. Instalatia electrica este refacuta in totalitate in anul 2006 cu  sprijinul Consiliului Judetean si a Consiliului Local.  Spaţii de învăţmânt: 14 săli de clasă, laboratoare de: chimie, biologie, fizica, 2 cabinete  și 2 minicabinete de informatică, sală de sport, laboratoarele de chimie, fizică, biologie  sunt dotate corespunzătoare noilor standarde educaţionale prin programe  guvernametale.  Spaţii auxiliare: biblioteca, două cancelarii, cabinet metodic, cabinete director şi director adjunct, cabinet psiholog, secretariat, contabilitate, birou administraţie, teren de sport., cabinet medical. Dotare: mobilier şcolar în stare bună, biblioteca cu peste 18.000 volume, echipamente  şi mijloace necesare comunicării: sisteme de calcul 74 dintre care 2 servere, 7 laptopuri,  13 imprimante, 2 videocasetofoane, 3 videoproiectore,   1 DVD- player, 3 multifunctională, 6 copiatoare, 4 televizoare, conexiune  Internet.