Spatiul scolar are instalatia termica proprie refacuta, tamplarie (usi si ferestre) noi, de termopan; lucrarile de reabilitare au fost posibile prin program guvernamental 300000 RON, 2007. Instalatia electrica este refacuta in totalitate in anul 2006 cu sprijinul Consiliului Judetean si a Consiliului Local. Spaţii de învăţmânt : 14 săli de clasă, laboratoare de: chimie, biologie, fizica, 2 cabinete și 2 minicabinete de informatică, sală de sport, laboratoarele de chimie, fizică, biologie sunt dotate corespunzătoare noilor standarde educaţionale prin programe guvernametale. Spaţii auxiliare: biblioteca, două cancelarii, cabinet metodic, cabinete director şi director adjunct, cabinet psiholog, secretariat, contabilitate, birou administraţie, teren de sport., cabinet medical. Dotare: mobilier şcolar în stare bună, biblioteca cu peste 18.000 volume , echipamente şi mijloace necesare comunicării: sisteme de calcul 74 dintre care 2 servere , 7 laptopuri, 13 imprimante, 2 videocasetofoane, 3 videoproiectore, 1 DVD- player, 3 multifunctională, 6 copiatoare, 4 televizoare , conexiune Internet.
Back Back Resurse materiale si financiare
e-mail: nicolaetitulescu2005@yahoo.com
Galerii Galerii