#EuroscolaRO2019

Toate activitățile propuse au fost realizate și toate obiectivele proiectului au fost atinse. Impactul proiectului a fost evaluat ținând cont de: rezultatele chestionarelor aplicate, interviurile realizate, mesajele primite cu ocazia activităților din campanie, număr de vizionări, accesări sau aprecieri online etc. Aprecierea proiectului de către grupul țintă și beneficiari a rezultat și din observații, discuții formale sau informale, reacția beneficiarilor campaniei etc.

Proiectul a produs impactul scontat asupra celor 24 elevi din grupul țintă și anume: competențe cheie dezvoltate: abilităţi de comunicare (33,33% puternic și 66,66% f. puternic dezvoltate), simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului (20,83%% puternic și 79,16% f. puternic dezvoltat), abilități sociale şi civice (16,66% și 83,33% f. puternic dezvoltate), abilități artistice (16,66% puternic și 83,33% f. puternic dezvoltate), competențe digitale (54,16% puternic și 45,83% f. puternic dezvoltate). Elevii: au învățat foarte mult din acest proiect (100% de acord); au mai mare încredere în ei (100% de acord); au șanse de dezvoltare personală mai mari (100% de acord); sunt mai comunicativi (100% de acord); relaționează mai ușor cu ceilalți (100% de acord); sunt mai interesați de tema abordată în proiect (100% de acord); sunt mai interesați să activeze în organizații sau cluburi de tineri (100% de acord); sunt mai interesați să se implice în alte proiecte (100% de acord).

Proiectul a produs un impact semnificativ asupra colegiului: rol consolidat în educarea elevilor și membrilor comunității pentru respectarea valorilor educației; șanse sporite de inițiere a altor proiecte și campanii folosind profesorii și elevii grupului țintă deveniți resurse de experiență; interesul crescut al profesorilor și elevilor pentru implicare în viața comunității educaționale și locale, și, prin urmare, creșterea reprezentativității școlii la nivel comunitar; clubul BETTER-EDU, a cărei misiune este reinventarea școlii, la firul ierbii; șanse sporite de recertificare ca Școală Europeană în 2019.

Comunitatea locală este mai conștientă de rolul și importanța educației, mai consolidată în jurul valorilor comune, mai pregătită să valorifice competențele și experiențele elevilor din echipa de campanie, pentru identificarea nevoilor de educație și pentru îmbunătățirea modului în care comunitatea locală, răspunde acestor nevoi. Clubul BETTER-EDU înființat cu ocazia proiectului, este o structură sustenabilă care va fi implicată, în acord cu parteneriatele încheiate, în identificarea, inițierea, organizarea și desfășurarea activităților și proiectelor comunitare destinate conștientizării nevoii și importanței educației, la nivelul comunității locale.