Proiectul Erasmus+ KA1-VET
“Mobilitate europeană pentru o carieră în domeniul IT” (MOB 4 IT)

×

CALENDARUL
selecției grupului țintă – participanți stagiari, din cadrul proiectului
“Mobilitate europeană pentru o carieră în domeniul IT ”(MOB 4 IT)

Nr. crt. Activitatea Responsabil Data
1 Instruirea potențialilor candidați, în sesiuni dedicate, organizate la nivelul claselor a X a A și a X a B Diaconescu Mihaela Cristina 01.10.2019
2 Trimiterea template-ului pentru CV Europass, a instrucțiunilor pentru completarea documentelor de aplicație și a calendarului selecției, pe adresele electronice ale potențialilor candidați Diaconescu Mihaela Cristina 07.10.2019
3 Completarea grilei de evaluare a candidaților eligibili, cu rezultatele acestora la informatică și TIC, în clasa a IX a Diaconescu Mihaela Cristina
Baicu Izabel
09.10.2019
4 Trimiterea, de către candidați, a documentelor de aplicație: CV și scrisoare de intenție, pe adresa electronică a coordonatorului Diaconescu Mihaela Cristina 18.10.2019
5 Depunerea dosarului de aplicație (cerere de înscriere, copie carte de identitate, CV+anexe, scrisoare de intenție, acord parental) la serviciul financiar Casandroiu Ionela 18.10.2019
6 Evaluarea competențelor de comunicare în limba engleză ale candidaților, prin probă scrisă Diaconescu Mihaela Cristina
Oancea Veronica
Bratu Florentina
21.10.2019
7 Evaluarea competențelor de comunicare în limba engleză ale candidaților, prin interviu Diaconescu Mihaela Cristina
Oancea Veronica
Bratu Florentina
21.10.2019
8 Evaluarea documentelor de aplicație (CV și scrisoare de intenție) Diaconescu Mihaela Cristina
Voicu Victoria
Baicu Izabel
23.10.2019
9 Centralizarea rezultatelor evaluării. Publicarea rezultatelor pe site-ul colegiului. (până la orele 12.00). Primirea contestațiilor (până la orele 16.00). Diaconescu Mihaela Cristina
Voicu Victoria
Baicu Izabel
24.10.2019
10 Rezolvarea contestațiilor. Publicarea rezultatelor finale. Diaconescu Mihaela Cristina
Voicu Victoria
25.10.2019

Comisia de selecție:

  • Diaconescu Mihaela Cristina - coordonator proiect
  • Voicu Victoria
  • Baicu Izabel
  • Oancea Veronica
  • Bratu Florentina