Proiectul Erasmus+ KA1-VET
“Mobilitate europeană pentru o carieră în domeniul IT” (MOB 4 IT)

×

Anunț în vederea selecției grupului țintă al proiectului
Erasmus + - KA1- Proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale
“Mobilitate europeană pentru o carieră în domeniul IT ”(MOB 4 IT)

În perioada 1 septembrie 2019 - 31 august 2020, Colegiul Național “Nicolae Titulescu” derulează proiectul de mobilitate în domeniul formării profesionale “Mobilitate europeană pentru o carieră în domeniul IT ”(MOB 4 IT).

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1-VET și se dezvoltă în cadrul unui parteneriat european sustenabil, inițiat din 2013, cu Escola Secundaria de Barcelos. Actualul proiect implică două instituții: Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa-România, ca organizație de trimitere și Escola Secundaria de Barcelos, parte a grupului de școli Agrupamento de Escolas de Barcelos, din Barcelos - Portugalia, ca organizație de primire.

Obiectivul principal al proiectului este oferirea de sprijin elevilor de la specializarea matematică-informatică, pentru dezvoltarea și recunoașterea competențelor lor digitale, prin participarea la un stagiu de formare profesională în domeniul asamblării, întreținerii și depanării PC- ului, în AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS și companii IT, atât pentru asigurarea succesului școlar imediat – obținerea atestatului de competențe profesionale în informatică, cât și pentru a oferi perspective îmbunătățite de carieră.

În vederea selecției grupului țintă al proiectului format din 32 participanți stagiari (elevi), se organizează procesul de selecție în perioada 01.10.2019-25.10.2019, conform calendarului anexat.

Criterii de eligibilitate:

 • Calitatea de elev în clasa a X a A sau B, la specializarea matematică-informatică;
 • Condiția de a nu beneficia de altă finanțare din proiecte comunitare, pentru efectuarea stagiului de formare profesională;
 • Depunerea dosarului de candidatură complet şi corect întocmit;
 • Condiția de a susține examenul de atestat profesional în informatică în clasa a XII a, anul școlar 2021-2022.

Criterii de selecție:

 • Respectarea calendarului selecției și depunerea dosarului de candidatură complet şi corect întocmit. Acest criteriu se va puncta cu Admis/Respins;
 • Competențe de comunicare în limba engleză, bune și foarte bune. Nivelul competențelor se va evalua prin probă scrisă și interviu;
 • Competențe digitale, bune și foarte bune. Nivelul competențelor se va evalua prin rezultatele obținute la informatică și TIC în clasele a IX a;
 • Motivație pentru tema proiectului și disponibilitatea de a participa la toate activitățile proiectului, în primul rând, la stagiul de formare profesională organizat în Barcelos, Portugalia. (stagiarul va participa timp de două săptămâni la stagiul de formare profesională - șase zile de formare în școala VET și patru zile de internship în companii, într-unul din fluxurile de mobilitate organizate în perioadele: 22.03.2020 - 04.04.2020 sau 10.05.2020 - 23.05.2020;
 • Educație și formare, experiențe profesionale, rezultate, abilități și competențe relevante pentru implicarea în proiecte, în mod special, în proiectul pentru care se organizează selecția.

Conținutul dosarului:

 • Cerere de înscriere (formular tip);
 • Copie xerox după cartea de identitate;
 • CV în format Europass/european semnat de candidat pe fiecare pagină (formular tip) și anexele CV;
 • Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului;
 • Acord parental pentru participare la proiectul de mobilitate.

NOTĂ:

 • Înscrierea se va face în urma completării unei cereri de înscriere pusă la dispoziţie de comisia de selecţie, aflată la serviciul financiar;
 • Dosarele vor fi primite de către responsabilul financiar şi vor primi un număr de înregistrare, în ziua depunerii acestora.

Menţiuni suplimentare:

 • Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul non- discriminării;
 • Vor fi selectaţi suplimentar 4 elevi, cu statut de rezervă, în vederea completării grupului ţintă, în cazul neparticipării elevilor selectaţi, la stagiul de formare profesională;
 • Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite.
 • Elemente de departajare în cazul punctajelor egale: 1. rezultatele la olimpiade sau concursuri de profil; 2. media la informatică și TIC, în clasele a IX a; 3. rezultatul evaluării competențelor de comunicare în limba engleză din cadrul proiectului.

Elevii interesați să facă parte din grupul țintă al proiectului sunt invitați să consulte calendarul, să pregătească documentele solicitate de către comisie și să se prezinte pentru diversele etape ale selecției, conform calendarului atașat acestui anunț.

Succes!

Mihaela Cristina Diaconescu, coordonator proiect
Colegiul Național “Nicolae Titulescu”