e-mail: nicolaetitulescu2005@yahoo.com
e-mail: nicolaetitulescu2005@yahoo.com
Documente
Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru funcția de administrator financiar pentru anul școlar 2022- 2023
Fișa cadru Fișa cadru 2017-2022 2017-2022
Propuneri CDS pentru anul școlar 2023-2024.
CDS CDS
Galerii Galerii